Henny Penny – FAQ

Här har vi samlat frågor och svar kring Henny Penny fritöser. Kontakta oss på 010-761 04 00 eller service@multeral.se för övriga frågor eller om felet kvarstår.

1. Fritösen är påslagen men nedsläckt

Kontrollera först anslutningskontakter och därefter säkringar.

2. Ett bad värmer ej, kod E-22

Kontrollera anslutningskontakt för det aktuella badet. Kontrollera därefter säkringar för det aktuella badet.

3. Hi limit har löst ut, kod E-10

LVE 100 och Evolution Elite-serien

Innan återställning, låt badet svalna minst 20 min. Temperaturen måste ner under 70°C. Återställ med verktyget innanför vänster dörr alternativt en smal skruvmejsel i hålet som finns på elementfästet.

LVE 200-serien

Återställ med hjälp av knapparna för respektive bad innanför höger dörr, knapparna placerade till höger om jib/ oljebehållare.

4. Lång återhämtningstid (max 1 min och 40 sekunder)

Kontrollera oljenivå. Om det är för mycket olja ska olja tömmas tills dess att rätt nivå uppnås. Kontrollera att felet inte kvarstår vid nästa uppvärmning.

5. Olja töms ej

Kontrollera så att ventilen öppnas. Rensa därefter ventilen med en renspinne.

6. Badnivå fylls ej upp automatiskt

Kontrollera att det finns olja i JIB. Kontrollera slang och anslutning till metallrör.

7. Filtrering går långsamt

Kontrollera o-ringar på anslutningsrör mellan filterlåda och fritös. Kontakta Multeral för att beställa nya om o-ringarna är slitna eller saknas. Kontrollera och rengör filterlåda samt byt filterpapper, säkerställ att metallgallret/raster finns och är placerat under filterpappret. Kontrollera att filtrering fungerar.

8. Filtreringsmotor går ej

Kontrollera först anslutningskabel för bad 1 från vänster. Kontrollera därefter säkring för bad 1 (det är den som ger ström till filtermotorn). Kontrollera därefter överbelastningsskydd på motorns bakända, en liten röd knapp. Återställ genom att trycka hårt men inte med våld.

9. Elementet ej nedfällt, kod E-31

Kontrollera att elementet är helt nedfällt.

10. Kommunikationsfel mellan filtreringskort och display, kod E-60

Gör fritösen strömlös och starta om.

11. Kommunikationsfel i filtreringssystem

Gör fritösen strömlös och starta om.