FÖRSÄLJNING

Thermoplan, Bunn & Modbar

Jasmin KlikoAffärschef
+46 (0)10 788 14 60
jasmin.kliko@multeral.se
Kristofer Jiteg Försäljning
+46 (0)10 788 14 68
kristofer.jiteg@multeral.se

FÖRSÄLJNING

Crem

Janne StrömFörsäljning
+46 (0)10 761 04 40
janne.strom@multeral.se

KAFFESERVICE

Thermoplan, Bunn & Modbar

Anne BergmanServicekoordinator
+46 (0)10 788 14 50
servicekaffe@multeral.se
Monica EngvallServicekoordinator
+46 (0)10 788 14 50
servicekaffe@multeral.se

KAFFESERVICE

Crem

MserviceService Crem
+46 (0)19-310 230
mservice@multeral.se

RESERVDELAR

Thermoplan, Bunn & Modbar

+46 (0)10 788 14 50
reservdelarkaffe@multeral.se

RESERVDELAR

Crem

+46 (0)19 310 230
mservice@multeral.se

KAFFETEKNIKER

Anders Moisen Master technician
Göteborg
Andreas WesseusKaffetekniker
Malmö
Jimmy BjörkmanKaffetekniker
Stockholm
Lennart AnderssonKaffetekniker
Göteborg
Magnus RosqvistKaffetekniker
Göteborg
Mats Henriksson Kaffetekniker
Stockholm
Tom OlssonKaffetekniker
Örebro
William LjunggrenKaffetekniker
Malmö
Olle Svärding Kaffetekniker
Stockholm