På våra supportsidor får du hjälp med att komma igång och använda dina tjänster.
Du hittar svar på de vanligaste frågorna och kan felsöka och felanmäla upplevda problem.

Jag får inte igång min maskin?

Läs alltid din manual först. Ofta är problemet enkelt att lösa om du följer den. Har du frågor vid installation eller av teknisk karaktär, kontaktar du vår serviceavdelning. service@multeral.se Ha helst modell och serienummer tillgängliga.

Jag undrar om säkringen kommer att hålla för min nya ugn.

Läs alltid din manual först. Ofta är problemet enkelt att lösa om du följer den. Har du frågor av teknisk karaktär, som teknik, funktion, installation, el eller drift,service@multeral.se. Se till att ha modell och serienummer tillgängliga.